Portfolios of Work > Garden

White Lilies
White Lilies
oil on linen
20" x 24"
2018