Portfolios of Work > Studio Sale

Amaryllis (001)
oil on linen
20" x 16"
$1200
Amaryllis (002)
oil on linen
24" x 18"
$1400
Rubber plant (003)
oil on linen
24" x 16"
$1300
cypress knees (004)
oil on linen
15" x 20"
$1000
angel oak (005)
oil on linen
15" x 20"
$1000
boneyard beach (006)
oil on linen
15" x 20"
$1000
Lilies (#2)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Amaryllis (#3)
oil/graphite on paper
22.5" x 15"
$575
Rome (#4)
oil/graphite on paper
12" x 16"
$375
Marina (#5)
oil/graphite on paper
12" x 16"
$375
Florence (#6)
oil/graphite on paper
12" x 16"
$375
Boneyard Beach (#7)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Waterfall (#9)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Hyannisport harbor (#10)
oil/graphite on paper
12" x 16"
$375
Farm Pond (#11)
oil/graphite on paper
15" x 21"
$575
Haybarn (#12)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Wildflowers (#13)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Marigolds and Tomatoes (#14)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Mexican Petunias (#15)
oil/graphite on paper
22.5" x 15"
$575
Marsh (#16)
oil/graphite on paper
15" x 22.5"
$575
Shem Creek (#17)
oil/graphite on paper
12" x 16"
$375
Florence (#19)
oil/graphite on paper
9" x 12"
$175
Floral Still life (#20)
oil/graphite on paper
15" x 21"
$575
Lilies (#21)
oil/graphite on paper
15" x 21"
$575
Lilies (#22)
oil/graphite on paper
15" x 21"
$575
Costa Rica flora (#23)
oil on paper
12" x 16"
$375
Branch (#25)
oil/graphite on paper
22.5" x 15"
$575
Vine (#26)
oil/graphite on paper
15" x 21"
$575